Indemnizație creștere copil 2024

0
Indemnizație creștere copil 2024
publicitate

Indemnizație creștere copil 2024: Depunere dosar și acte necesare

Indemnizație creștere copil 2024. Te afli în acea etapă în care dorești să menții un echilibru sănătos între viața profesională și cea de familie? Noi, la eJobs, înțelegem perfect această provocare. Echipa noastră este compusă din părinți care fie se află în concediu de creștere a copilului și se pregătesc să revină la muncă, fie jonglează cu succes între carieră și responsabilitățile familiale.

Discutăm frecvent despre drepturile și beneficiile legale ale părinților din România, inclusiv despre concediul și indemnizația de creștere a copilului, valoarea acestora și cum poți beneficia de aceste prevederi legale. Iată cele mai importante detalii și noutăți despre indemnizația de creștere a copilului pentru anul 2024!

publicitate

Pregătirea Dosarului pentru Indemnizația de Creștere a Copilului

Una dintre principalele provocări pe care le întâmpinăm, și pe care probabil o experimentezi și tu, este pregătirea dosarului pentru indemnizația de creștere a copilului. Iată ce informații am descoperit și suntem bucuroși să le împărtășim cu tine.

publicitate

Ce Trebuie să Știi Despre Indemnizația de Creștere a Copilului și Durata Concediului?

Indemnizația de creștere a copilului este un suport financiar oferit de statul român părinților care aleg să stea acasă pentru a-și îngriji copilul până la vârsta de doi ani, sau trei ani în cazul copiilor cu dizabilități. Această indemnizație devine retroactivă din ziua următoare încetării concediului de maternitate, dar nu mai devreme de ziua a 43-a de la nașterea copilului.

Este important să nu confundăm concediul de creștere a copilului cu concediul de maternitate. Concediul de maternitate, care include perioada prenatală și postnatală, asigură 126 de zile de repaus pentru angajata însărcinată. Pe de altă parte, concediul de creștere a copilului poate fi solicitat de oricare dintre părinți după primele 42 de zile de la nașterea copilului și durează până la doi ani, ultimele două luni fiind rezervate celuilalt părinte. Indemnizație creștere copil 2024.

publicitate

Aspecte Importante și Beneficii Legale

Perioada concediului de creștere a copilului este considerată vechime în muncă și este inclusă în stagiul de cotizare pentru pensie. De asemenea, pe durata acestui concediu, părintele rămâne asigurat în sistemul de sănătate, contribuțiile fiind acoperite de la bugetul de stat.

publicitate

Modificări Relevante în 2022

Pentru a se alinia Directivei (UE) 2019/1.158, guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență 164/2022, care a adus modificări semnificative privind indemnizația de creștere a copilului. Acestea includ majorarea indemnizației cu 50% pentru fiecare copil născut din sarcini gemelare sau multiple, începând cu al doilea copil, și stabilirea unei indemnizații minime garantate.

publicitate

Dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile pentru concediul de creștere a copilului, acest concediu trebuie împărțit astfel încât cel puțin două luni să fie efectuate de părintele care nu a solicitat inițial acest drept. În caz contrar, celălalt părinte nu poate beneficia de concediul respectiv.

Calculul Indemnizației și Drepturile Aferente

Beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizației pe baza hotărârilor judecătorești definitive sau a altor documente justificative. Dacă recalcularea duce la un cuantum mai mare, diferența se acordă retroactiv pentru întreaga perioadă. În cazul unui cuantum mai mic, sumele plătite în plus se recuperează conform prevederilor legale.

Modificări din 2021

Guvernul a adus și alte modificări prin Ordonanța de Urgență nr. 26/2021, care include condiții stricte pentru solicitanți, comunicarea deciziilor în termen de cinci zile lucrătoare, și suspendarea plății indemnizației în cazul unor erori constatate.

Concediul de Maternitate: Condiții de Acordare și Beneficii

Înainte de a intra în concediul pentru creșterea copilului, angajatele au dreptul la un concediu de maternitate de 126 de zile, care include atât concediul prenatal, cât și postnatal. Înțelegerea condițiilor de acordare și a beneficiilor acestui concediu este esențială pentru asigurarea unui început sănătos și echilibrat al vieții de familie.

Condiții de Acordare a Concediului de Maternitate

Pentru a beneficia de concediul de maternitate și de indemnizația aferentă, trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

 • Domiciliul sau Reședința în România: Trebuie să ai domiciliul sau reședința pe teritoriul României.
 • Certificat Medical: Este necesar să prezinți un certificat medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant.
 • Stagiul Minim de Asigurare: Trebuie să ai un stagiu minim de asigurare de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Contribuția la concedii și indemnizații de sănătate este plătită lunar de angajatori pentru fiecare contract de muncă. Dacă nu ești salariată, dar obții venituri ca persoană fizică autorizată, poți plăti contribuțiile prin contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Concediul Prenatal

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, ai dreptul de a lua concediu prenatal începând cu luna a 7-a de sarcină (aproximativ 63 de zile înainte de naștere). Zilele alocate pentru concediul prenatal și postnatal (sarcină și lăuzie) pot fi compensate între ele, cu acordul medicului, cu condiția ca în concediul postnatal să rămână minimum 42 de zile.

Concediul Postnatal

Concediul postnatal are o durată minimă obligatorie de 42 de zile după nașterea copilului. Această perioadă este esențială pentru recuperarea mamei și îngrijirea nou-născutului. Pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului, trebuie să depui la dosar o adeverință de la angajator care atestă împlinirea celor 42 de zile de concediu postnatal. Durata concediului postnatal poate fi extinsă până la maximum 126 de zile, dacă alegi să adaugi și zilele de concediu prenatal.

Calculul Indemnizației de Maternitate

Statul oferă o indemnizație de maternitate calculată astfel: 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni care constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar. Din suma rezultată se scade 25% CAS. Conform OUG nr. 158/2005, actualizată în 02.08.2021, această indemnizație oferă un suport financiar semnificativ pe durata concediului de maternitate.

Modul de Acordare a Indemnizației de Creștere a Copilului

Indemnizația pentru creșterea copilului este reglementată prin Ordonanța de Urgență OUG 111/2010. Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.

Condiții Specifice pentru Obținerea Indemnizației

Venituri Profesionale sau Independente

Trebuie să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit conform Codului Fiscal. Este important să fi lucrat cu contract de muncă sau în alte forme legale recunoscute.

Adopția, Tuteala și Plasamentul

Dacă ți s-a încredințat copilul în vederea adopției sau l-ai adoptat deja, oricare dintre părinți poate solicita indemnizația pentru creșterea copilului. Același lucru este valabil și în cazul tutelei sau plasamentului copilului, inclusiv în regim de urgență. Asistenții maternali profesioniști pot beneficia de această indemnizație doar pentru copiii lor naturali sau adoptați. Indemnizație creștere copil 2024.

Condiții pentru Părinții Necăsătoriți

În cazul părinților necăsătoriți, dacă tatăl copilului a recunoscut bebelușul și dorește să intre în concediu de creștere a copilului, este necesară o anchetă socială pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor. Documentul obținut va fi inclus în dosar, alături de celelalte acte necesare.

Condițiile Esențiale pentru Acordarea Indemnizației de Creștere a Copilului

Pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului, părintele trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte. Aceste cerințe sunt menite să asigure că ajutorul financiar este acordat în mod corect și celor care au nevoie de sprijin în primele luni sau ani de viață ai copilului.

Condiții Generale pentru Acordarea Indemnizației

Părintele solicitant trebuie să respecte următoarele criterii de bază:

 • Cetățenia și Statutul Legal: Trebuie să fie cetățean român, cetățean străin cu reședința legală în România sau apatrid (fără cetățenie).
 • Domiciliul: Să aibă domiciliul stabil pe teritoriul României.
 • Rezidența și Îngrijirea Copilului: Să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită beneficiile și să se ocupe activ de creșterea și îngrijirea acestora.

Activități și Perioade Luate în Calcul pentru Stagiul Minim de Cotizare

Dacă nu ai lucrat continuu timp de 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, există mai multe activități și situații care pot fi considerate pentru a îndeplini stagiul minim necesar. Iată care sunt acestea:

 • Misiuni Diplomatice: Perioadele în care ai însoțit soțul/soția în misiune permanentă în străinătate.
 • Șomaj: Perioadele în care ai beneficiat de indemnizație de șomaj.
 • Indemnizație de Creștere a Copilului: Perioadele în care ai beneficiat anterior de indemnizație de creștere a copilului până la 2 sau 3 ani.
 • Pensie de Invaliditate: Perioadele în care ai avut pensie de invaliditate.
 • Concediu Fără Plată pentru Studiu: Perioadele în care ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului.
 • Concedii și Indemnizații de Asigurări Sociale de Sănătate: Perioadele în care ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
 • Stagii de Cotizare în Sistemul Public de Pensii: Perioadele care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.
 • Educație Universitară și Postuniversitară: Perioadele în care ai urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal.
 • Absolvirea Cursurilor Universitare: Dacă au trecut cel mult 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență.

Calculul Veniturilor pentru Luna Nașterii Copilului

Pentru luna în care s-a născut copilul, se ia în considerare venitul cuvenit în luna respectivă. Acest lucru asigură că indemnizația reflectă corect situația financiară din momentul nașterii copilului. Indemnizație creștere copil 2024.

Documentele Necesare pentru Obținerea Indemnizației de Creștere a Copilului în 2024

Pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului în anul 2024, este esențial să pregătești un dosar complet și corect documentat. Iată lista detaliată a documentelor necesare:

 • Cererea pentru Indemnizație de Creștere a Copilului: Formularul standardizat de cerere, completat corect și integral.
 • Actele de Identitate ale Ambilor Părinți: Original și copie ale cărților de identitate pentru ambii părinți.
 • Certificatul de Naștere al Copilului: Original și copie ale certificatului de naștere al copilului.
 • Certificatul de Căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți): În cazul în care părinții sunt căsătoriți, este necesar certificatul de căsătorie. Dacă nu, se vor prezenta documente care dovedesc relația părinte-copil.
 • Certificatul de Încadrare într-un Grad de Handicap al Copilului (dacă este cazul): Original și copie ale certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este aplicabil.
 • Adeverință de la Angajator.
 • Adeverință de Venit pentru Ultimele 12 Luni: Conform prevederilor legale, adeverința trebuie să ateste veniturile obținute în ultimele 12 luni.
 • Dovada Veniturilor Obținute: Eliberată de angajator sau de organele competente, această dovadă trebuie să confirme veniturile realizate.
 • Acordul GDPR al Ambilor Părinți.
 • Declarația Solicitantului: Declarație pe proprie răspundere a solicitantului referitoare la condițiile și veridicitatea informațiilor furnizate.
 • Declarația Celuilalt Părinte (care nu a solicitat indemnizația): Declarație din partea celuilalt părinte, confirmând că nu a solicitat indemnizația de creștere a copilului.
 • Declarația pe Proprie Răspundere (pentru dosarele depuse online): Declarație pe proprie răspundere completată de solicitant, necesară pentru validarea dosarelor depuse în format electronic.
 • Extras de Cont al Solicitantului.

Când și Cum se Depun Actele pentru Indemnizația de Creștere a Copilului?

Termenul pentru Depunerea Dosarului

Pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului, dosarul trebuie depus în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului sau de la încetarea concediului de maternitate, care durează minimum 42 de zile. Este important să respecți acest termen pentru a nu pierde drepturile aferente. Indemnizație creștere copil 2024.

Indemnizația de creștere a copilului se acordă retroactiv începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dar nu mai devreme de ziua a 43-a de la nașterea copilului. Aceasta se aplică indiferent de persoana care solicită acest drept, fie mamă, fie tată.

Excepții și Situații Speciale

În cazul în care nu îndeplinești condițiile pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente, poți primi indemnizația de creștere a copilului începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

Dacă ai adoptat un copil, ai primit tutela, plasamentul sau ți s-a încredințat un copil, poți solicita imediat indemnizația de creștere a copilului. Cererea trebuie depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat sau instituit măsurile de protecție pentru copil.

Dacă depășești termenul legal de 60 de zile, vei primi indemnizația de creștere a copilului începând cu data depunerii cererii, dar vei pierde drepturile financiare pentru perioada anterioară.

Unde se Depun Documentele și Cine Gestionează Plata Indemnizației?

Locul Depunerii Documentelor

Documentele necesare pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului trebuie depuse la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din cadrul comunei, orașului, municipiului sau sectoarelor municipiului București, în funcție de raza de domiciliu.

DGASPC trimite cererile la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, care are rolul de a soluționa cererile într-un termen de aproximativ 15 zile lucrătoare de la primirea acestora. Răspunsul Agenției va ajunge la solicitant în aproximativ 5 zile după ce a fost luată decizia.

Timpul de Așteptare pentru Prima Plată

Prima plată a indemnizației este, în general, realizată după aproximativ 2 luni sau chiar 2 luni și jumătate de la depunerea dosarului. Acest timp include procesarea documentelor, verificarea datelor și aprobarea indemnizației.

Calendarul de Plată pentru indemnizatie de crestere copil 2024

Indemnizația de creștere a copilului este, în mod obișnuit, plătită în intervalul 8-25 ale lunii curente pentru luna anterioară, conform metodei de plată selectate la momentul depunerii cererii. Beneficiarii au la dispoziție două opțiuni pentru primirea plăților:

 • Virament Bancar: Suma este transferată direct în contul bancar al beneficiarului.
 • Mandat Poștal: Suma este livrată prin poștă la domiciliul beneficiarului.

Dacă dorești să schimbi metoda de plată inițial aleasă, poți face acest lucru prin depunerea unei cereri la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială.

Valoarea Indemnizației de Creștere a Copilului în 2024

Calculul Indemnizației

Conform Ordonanței 111/2010, articolul 2, indemnizația lunară se stabilește la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Această valoare nu poate fi mai mică de 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Cele 12 luni de venituri nu trebuie să fie consecutive, dar trebuie să fie cumulate în perioada celor doi ani anteriori nașterii copilului. Indemnizație creștere copil 2024.

Modificări în 2024

În martie 2024, valoarea minimă a indemnizației de creștere a copilului a fost ajustată pentru a reflecta rata inflației, care a fost de 10,4% în 2023, conform Institutului Național de Statistică. Astfel, în 2024, indemnizația nu poate fi mai mică de 1.651 de lei, comparativ cu 1.496 de lei anterior. Limita maximă a indemnizației rămâne la 8.500 de lei, indiferent de veniturile solicitantului.

Detalii privind Valoarea Minimă a Indemnizației

Calculul Cuantumului Minim

Cuantumul minim al indemnizației de creștere a copilului este determinat în raport cu Indicatorul Social de Referință (ISR). În 2023, valoarea ISR a crescut de la 525,5 lei la 598 lei. Prin urmare, cuantumul minim al indemnizației s-a majorat de la 1.314 lei la 1.495 lei.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/2017, care modifică OUG 111/2010:

 • Cuantumul lunar al indemnizației este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.
 • Cuantumul minim lunar nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR.
 • Cuantumul maxim lunar nu poate depăși 8.500 lei.

Indemnizația pentru Elevi și Studenți

În cazul în care soliciți indemnizația de creștere a copilului și nu ai realizat venituri în cele 12 luni anterioare nașterii copilului, fiind elev sau student, indemnizația va fi calculată la 85% din salariul minim brut pe țară, conform Hotărârii de Guvern 1071 din 4 octombrie 2021.

Ultimele Luni de Plată a Indemnizației de Creștere a Copilului

Conform Ordonanței de Urgență nr. 164/2022, structura plății indemnizației de creștere a copilului a fost modificată pentru a promova implicarea ambilor părinți în creșterea și îngrijirea copilului. Astfel, părintele care inițial a beneficiat de concediul de creștere a copilului va primi indemnizația pentru o perioadă de 1 an și 10 luni. Ultimele două luni, până la împlinirea a doi ani ai copilului, sunt rezervate celuilalt părinte.

Distribuirea Concediului între Părinți

Dacă, de exemplu, mama a fost cea care a stat în concediu de creștere a copilului timp de 1 an și 10 luni, după această perioadă ea are două opțiuni: fie să solicite concediu fără plată, fie să se întoarcă la locul de muncă. Este esențial de reținut că în aceste două luni suplimentare, indemnizația de creștere a copilului nu va fi acordată mamei dacă celălalt părinte nu solicită efectiv concediul pentru creșterea copilului, chiar dacă îndeplinește toate cerințele legale.

În situația în care tatăl nu poate îndeplini condițiile necesare pentru a intra în concediul de creștere a copilului, mama poate depune documentele necesare și va continua să primească indemnizația în numele tatălui, păstrând același cuantum ca și anterior.

Situații Speciale: Venituri din Activități Independente sau Agricultură, Silvicultură și Piscicultură

Concediul pentru PFA și Alte Activități Independente

Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, precum PFA, servicii medicale, avocatură, sau din agricultură, silvicultură și piscicultură, există cerințe specifice pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului. Este obligatoriu ca aceste activități să fie întrerupte sau suspendate pe durata concediului, până când copilul împlinește 2 ani, respectiv 3 ani în cazul unui copil cu handicap. Indemnizație creștere copil 2024.

Venituri Concomitente din Mai Multe Surse

Dacă realizezi venituri supuse impozitului din mai multe surse concomitent, indemnizația de creștere a copilului se acordă pe baza documentelor care dovedesc că ai suspendat cel puțin una dintre aceste activități. Valoarea indemnizației este calculată la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

Întrebări Frecvente despre Indemnizația pentru Creșterea Copilului

Pot să Lucrez în Timp ce Primesc Indemnizația pentru Creșterea Copilului?

Conform Ordonanței de Urgență 111/2010 și Ordonanței de Urgență 164/2022, dacă primești indemnizație pentru creșterea copilului și obții venituri suplimentare în această perioadă, dreptul tău la indemnizație poate fi suspendat. Totuși, există câteva excepții:

 • Venituri din Lege sau Contract: Dacă primești diverse sume în baza legii, a contractului colectiv sau individual de muncă, acordate în perioada concediului, care nu rezultă din desfășurarea efectivă a unei activități.
 • Indemnizații pentru Consilieri Locali sau Județeni: Dacă primești indemnizații ca și consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora.
 • Venituri Anuale Limitate: Dacă veniturile tale supuse impozitului nu depășesc de opt ori valoarea minimă a indemnizației, adică 11.960 lei pe parcursul unui an calendaristic.

În ce Condiții Încetează Plata Indemnizației pentru Creșterea Copilului?

Plata indemnizației pentru creșterea copilului încetează în următoarele situații:

 • Vârsta Copilului: Când copilul împlinește vârsta de 2 ani (sau 3 ani, în cazul unui copil cu handicap).
 • Decesul Copilului: Indemnizația se suspendă în cazul decesului copilului.
 • Certificat de Handicap Expirat: Dacă au trecut 3 luni de la expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap fără să fie depus un certificat nou.
 • Neîndeplinirea Condițiilor Legale: Dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale pentru menținerea măsurii de plasament.
 • Pedeapsă Privativă de Libertate: Dacă beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv mai mult de 30 de zile.
 • Abandon sau Internare: Dacă copilul este abandonat sau internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată.
 • Decesul Beneficiarului: Indemnizația se suspendă în cazul decesului beneficiarului.
 • Realizarea Veniturilor Supuse Impozitului: Dacă beneficiarul realizează venituri supuse impozitului și copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap).
 • Mandate Poștale Returnate: Dacă timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate.

Indemnizație creștere copil 2024. Există însă excepții, conform cărora plata indemnizației nu se suspendă, dacă persoana se află în situații speciale, cum ar fi:

 • Venituri din Lege sau Contract: Primește diverse sume în baza legii sau contractului de muncă, altele decât cele din activități desfășurate efectiv.
 • Indemnizații pentru Consilieri: Primește indemnizații ca și consilier local sau județean.
 • Venituri Anuale Limitate: Venituri din activități efective în perioada concediului, dar care nu depășesc de 8 ori cuantumul minim al indemnizației.

Pot Fi Concediat în Perioada Concediului pentru Creșterea Copilului?

Legea interzice concedierea angajaților aflați în concediul pentru creșterea copilului sau în perioada în care primesc stimulentul de inserție. Conform OUG 26/2021, articolul 25 din OUG 111/2010, angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă în următoarele cazuri:

 • Concediul pentru Creșterea Copilului: Salariatul se află în concediu pentru creșterea copilului până la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap).
 • Stimulentul de Inserție: Salariatul se află în perioada de plată a stimulentului de inserție.
 • Reorganizare Judiciară sau Faliment: Excepția este în cazul reorganizării judiciare sau falimentului angajatorului.

Ce Se Întâmplă Dacă Primesc Indemnizație Mai Mult Decât Mi se Cuvine?

Conform articolului 24 din OUG 26/2021, sumele încasate necuvenit trebuie recuperate. Agenția teritorială va emite o decizie în acest sens, pe baza verificărilor și constatărilor făcute de inspectorii sociali sau Curtea de Conturi.

Pot Primi Indemnizație pentru Gemenii sau Tripleți?

Conform OUG 164/2022, indemnizația lunară se majorează cu 50% pentru fiecare copil suplimentar născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil. Această majorare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizației de creștere a copilului, adică 1.495 lei.

Care Este Valoarea Indemnizației pentru Al Doilea Copil?

Valoarea indemnizației pentru al doilea copil se bazează pe prima indemnizație de creștere a copilului. Dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea copil este mai mică decât cea obținută anterior, ai dreptul să primești aceeași sumă precum în concediul anterior, dacă depui cererea la mai puțin de un an de la încheierea concediului anterior, conform Legii nr. 89/2019. Indemnizație creștere copil 2024.

Revenirea din Concediul de Creștere a Copilului înainte de Termen

Conform articolului 16 din OUG 164/2022, dacă te întorci la muncă înainte de termen, trebuie să anunți angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte. De asemenea, trebuie să informezi autoritățile în termen de 15 zile de la reluarea activității, pentru a nu mai primi indemnizația de creștere a copilului. Declarația se depune la DGASPC împreună cu copii ale actului de identitate și a certificatului de naștere al copilului. În același timp, poți depune dosarul pentru stimulentul de inserție.

Stimulentul de Inserție în 2024

OUG 26/2021 a modificat valoarea stimulentului de inserție, crescând-o de la 650 lei la 1.500 lei pentru părinții care revin la muncă mai devreme de 6 luni de la nașterea copilului, respectiv 1 an pentru copilul cu dizabilități. Stimulentul se acordă astfel:

 • 1.500 Lei: Dacă reiei activitatea profesională înainte de împlinirea a 6 luni de către copil (1 an pentru copilul cu dizabilități), până la 2 ani (3 ani pentru copilul cu dizabilități).
 • 650 Lei: Dacă reiei activitatea profesională după 6 luni de la nașterea copilului (1 an pentru copilul cu dizabilități), până la 3 ani (4 ani pentru copilul cu dizabilități).

Stimulentul de inserție nu se cumulează cu indemnizația lunară pentru creșterea copilului. Dacă soliciți stimulentul, indemnizația lunară se suspendă.

Alocația pentru Copil în 2024

Pe durata în care primești stimulentul de inserție, vei primi și alocația de stat pentru copil. Conform Legii nr. 61/1993, cu modificările ulterioare, alocația este de 292 lei pe lună pentru copiii peste 2 ani și 719 lei pentru copiii cu handicap până la 18 ani.

Documentele Necesare pentru Alocația de Stat în 2024

Pentru a obține alocația de stat pentru copil, trebuie să depui următoarele documente:

 • Cerere Tip: Completată și semnată de reprezentantul legal sau de copilul de peste 14 ani, cu acordul reprezentantului legal.
 • Acte de Identitate: Copii ale actelor de identitate ale reprezentanților legali.
 • Certificat de Naștere: Copie față-verso a certificatului de naștere al copilului.
 • Certificat de Handicap: Copie, dacă este cazul.
 • Livret de Familie: Copie, sau o declarație dacă nu există livret.
 • Act de Identitate al Reprezentantului Legal al Părintelui Minor: Copie, dacă este cazul.
 • Alte Acte Doveditoare: Hotărâri judecătorești sau administrative privind încredințarea copilului.
 • Dovada de la Bancă: Pentru plata în cont bancar, cu numele titularului de cont, CNP și codul IBAN.
 • Declarația de Acord GDPR: Tipizat.

Documentele se depun la DGASPC, iar plata alocației se face prin mandat poștal sau în contul bancar al beneficiarului.

Concluzie despre Indemnizație creștere copil 2024.

Aceste informații detaliate și actualizate te ajută să navighezi complexitatea legislativă și administrativă legată de indemnizația pentru creșterea copilului. Dacă ai întrebări suplimentare sau ai nevoie de clarificări, nu ezita să le adresezi în secțiunea de comentarii. Împreună putem găsi cele mai bune soluții pentru a menține un echilibru între carieră și viața de familie. Indemnizație creștere copil 2024.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.